Arvid Serner

Från FrankHeller

Hoppa till: navigering, sök

Johan (John?) Arvid Serner, född 14.6.1890, död 12.7.1940 i Uddevalla, bror till Gunnar Serner. Arvid kallades Unkas. Gift med Karin (född Platon). Hans son är den kände skådespelaren Håkan Serner (1.9.1933-25.10.1984). En annan son är Unkas Harald Serner (15.3.1931-25.1.1982).

Student 1908 i Lund. Fil.mag. 1913, teol.kand. 1917. Arvid Serner doktorerade 28 maj 1938 i Lund.

Läroverksadjunkt; genomgick provårskurs som lärarkandidat under läsåret 1917—1918 vid högre latinläroverket å Norrmalm i kristendom, modersmålet, tyska och engelska. From 1918 adjunkt i kristendom och modersmålet i Sundsvall (hade sökt Ystad).

När Arvid avled, satt Gunnar Serner fast i Italien, och kunde inte resa till Sverige. Se brev till familjen i Lunds Universitetsbibliotek, Serner, M.G., papper signum LUB-690.

Gravsatt familjegraven Bosarp kyrka.

Innehåll

Olyckan

I sin skrift om sin mamma Anna Wennberg [1] skriver Gösta Wennberg

[…] Gösta: Du hur var det med olyckan med Frank Hellers bror:
Mamma: En sommar, 1905 då jag blev förtjust i din pappa, 1906 var han inte där mycket (på Framnäs) men då var Frank Heller (Gunnar Serner) och hälsade på och bodde hos oss däruppe. (Hans mamma var syster till min morfar, alltså var han kusin till mamma). Han var mycket intresserad av flickor, jag var ju kär i Helge och brydde mej inte om honom ett dugg, men han skulle nödvändigt — jag kan väl berätta detta också va — han skulle nödvändigt kyssa mej. Men det fick han inte! Vi hade en lång backe ner till sjön, och en gång när Wennbergs hade hälsat på oss gick Gunnar och jag ensamma, det var en underbar sommarkväll sådär vid 10—11—tiden och han var sådär lite granna flörtig och — det fick han inget för!
Då satte han sej ner och höll sej lite (för hjärtat) och sa att han hade fått en hjärtattack. Ja, jag visste inte riktigt vad jag skulle tro — men han lurade mej inte i alla fall! Det blev inget av med den flörten. Men han var alltid omöjlig på flickor.
Detta var i början på sommaren. […] De var ute och jagade, Sten Wennberg som väl var 12—13 år, Arvid Serner, och hans bror Harald som väl var 17 år. Och plötsligt — de bar sig väl dumt åt, Sernrarna var inte några friluftsmänniskor eller kunde hantera gevär som pojkarna Wennberg — utan han drar bössan till sej. Det var en sådan där med hanar, och hanen fastnade i någonting och hagelskottet brann av rätt in i armen. De var på vår sida av sjön och där kommer de där två småpojkarna gående med honom mellan sig – ja jag glömmer det aldrig.
Jag sprang min väg, men min syster Greta hon hjälpte mamma. Pojkarna rodde över till Framnäs, inga telefoner hade de då, jag vet inte hur de fick tag i läkare, men vi fick en läkare från Gränna många timmar senare som förband honom. Det gick inget tåg förrän på kvällen. Då fick di bära honom ner för denna backe, ro honom en halvtimmes väg till järnvägsstationen i Stora Hultrum och så på detta tåg köra honom in till Jönköping.
De försökte rädda armen, sedan kom han ner till Lund. Hela hösten plockade de hagelkorn ur armen, till slut måste de amputera den. Icke förty tog denne pojke på 17 år studentexamen på våren efter med höga betyg, lärde sig skriva med vänster hand; de var mycket begåvade pojkarna Serner. […]


Nekrolog SDS 13.3.1940

Lektorn vid Norra latinläroverket i Stockholm fil. d:r Arvid Serner har avlidit på Uddevalla lasarett. Han hade vistats i Skredsvik vid Bohuskusten, då han insjuknade, och avled i går på middagen. Den bortgångna, som förra månaden fyllde femtio år, var född i Lösen i Blekinge och son till kyrkoherde J.N. Serner och hans maka, född Lindman. Sin studentexamen tog han vid Lunds privata elementarskola, varefter han studerade i Lund och Uppsala och avlade filosofie magisterexamen. Dessutom avlade han folkskollärareexamen i Växjö. Medan han tjänstgjorde som lärare vid läroverken i Oskarshamn, Luleå, Sundsvall, Halmstad, och vid Malmö realskola fullföljde han sina studier, varefter han avlade filosofie licentiatexamen i Lund, där han sedan disputerade på en religionshistorisk avhandling om gravkult och gravskick hos de gamla nordborna och blev filosofie doktor 1937. Han blev därefter utnämnd till lektor vid Norra Latin i Stockholm, vilken befattning han innehade vid sin bortgång. I Lund gjorde han sig känd och omtyckt i de kretsar, där han umgicks. Han var humoristisk, vänsäll och godhjärtad, och hans många vänner komma att djupt sakna honom. Närmast sörjes han av maka, född Platon, två minderåriga söner, Harald och Håkan, samt en broder och två systrar, författaren Gunnar Serner, Signe, gift med överlärare Daniel Rydsjö i Lund, samt Astrid, gift med kyrkoherde A. Wärle i Brönnestad.


SDS 16.7.1940

Lektor Arvid Serners jordfästning äger rum i kapellet å Östra kyrkogården i Malmö torsdagen den 18 juli kl 2 e.m.

Begravningen SDS 19.7.1940

Stoftet efter lektor Arvid Serner från Stockholm jordfästes i går i det vackert smyckade kapellet på Östra kyrkogården. Akten inleddes med ps. 541:1, 2 och 3 och kyrkoherde Arvid Werle, Brönnestad, jordfäste. Efter Fader vår sjöngs ps. 297:3, och 580, och kantor Svanström spelade Chopins sorgmarsch när kistan bars ut för att föras till krematoriet. Prestaverande voro lektor Axel Jönsson, Malmö, och läroverksadjunkt Thure Fridlund. Vid krematoriet höll officianten bön och tal höllos av överläraren Daniel Rydsjö på släktingarnas vägnar och av adjunkt Ernst Oldén för Realskolans kollegium och elever. Författaren Frithiof Nilsson, Kivik, talade för vännerna och officianten framförde de sörjandes tack. Bland 40-talet kransar märktes sådana från kamraterna vid Södra Latin i Stockholm, Hermods studentklasser, Södra Latin 1940 och Malmö realskola. Urnan kommer att gravsättas i dag i familjegraven i Bosarp.

Dödsruna SvD 14.7.1940

Arvid Serner +. Lektorn vid h.a. läroverket på Södermalm i Stockholm, fil dr Arvid Serner avled på fredagen på Uddevalla lasarett i en ålder av 50 år. Han var född i Lösen, Blekinge län, och blev student i Lund 1908. Efter att ha tjänstgjort som adjunkt bl.a. i Sundsvall, Halmstad och Malmö blev han 1939 lektor i kristendomskunskap vid h.a. läroverket på Södermalm. Närmast efterlämnar han maka, född Platon, två söner och syskon.

Omnämnanden

Arvid omnämns ofta i På detta tidens smala näs

I Tre mördare inträda så är Arvid Lütjens modellerad efter Arvid Serner.

Docent Ström i Det stora äventyret.

Den 28 maj 1938 är en hyllningsdikt till Arvids doktorspromotion.

Fotografier

ArvidSerner1.jpg ArvidSerner2.jpg

Bibliografi

  • Serner, Arvid (1938). On "dyss" burial and beliefs about the dead during the stone age with special regard to south Scandinavia : An archaeological and historico-religious research. Lund: Gleerups. 
  • Boplatsfolkets begravningsskick (1936) Fornvännen.
  • Vistefyndet (1938) Fornvännen.
  • Kurs i KRISTENDOMSKUNSKAP för Realskolan. Brev 1-15 + Tilläggsbrev om FRÄMMANDE RELIGIONER. Hermods korrespondensinstitut, Malmö, 1937-39.
Personliga verktyg